top of page

Pravilnik o zasebnosti

Upravljalec podatkov

 

Upravljalec osebnih podatkov spletnega mesta Radio Eter, radioeter.net, je Javni zavod Mladi zmaji, Resljeva cesta 18, 1000 Ljubljana.

 

Pooblaščena oseba za varstvo podatkov je družba Omnimodo, d.o.o., Barjanska cesta 68, 1000 Ljubljana, T: 01 23 223 47, E: dpo@omnimodo.si.

 

Način in namen obdelave

 

Posredovani podatki se obdelujejo skladno s pravili varstva osebnih podatkov. Uporabljeni so zgolj za namene, za katere je uporabnik dal svoje soglasje. V primeru potrebe po nadaljnji obdelavi, bo uporabnik o tem predhodno obveščen in njegovi osebni podatki bodo uporabljeni le, če bo podal privolitev za takšen namen uporabe.

 

E-sporočila

 

Svoja vprašanja in komentarje lahko uporabnik posreduje na e-naslove, ki so objavljeni na spletnih straneh radioeter.net. Pridobljeni osebni podatki so uporabljeni izključno za namen komunikacije. S pošiljanjem e-sporočil se ta strinja s splošnimi pogoji uporabe spletnega mesta Radio Eter.

 

Pravice uporabnika

 

Uporabnik lahko kadar koli zaprosi za seznanitev z njegovimi osebnimi podatki, ki jih poseduje Mladi zmaji, za popravke ali njihov izbris. Na njegovo zahtevo se mu omogoči:

 

  • popravek oziroma dopolnitev osebnih podatkov,

  • pravico do izbrisa osebnih podatkov (pravica do pozabe),

  • pravico do omejitve obdelave osebnih podatkov,

  • pravico do ugovora obdelave ter

  • pravico do vpogleda in izvoza osebnih podatkov.

Svojo zahtevo lahko uporabnik poda pisno na naslov: Mladi zmaji, Resljeva cesta 18, 1000 Ljubljana ali na e-naslov eter@mladizmaji.si.

 

V primeru kršitev varstva osebnih podatkov bo Mladi zmaji nemudoma izvedel vse ustrezne ukrepe. Uporabnik bo o tem nemudoma obveščen, prav tako pa bo o tem seznanjen tudi pristojni nadzorni organ v Republiki Sloveniji.

 

Varnost podatkov

 

Vsi osebni podatki, ki jih uporabnik posreduje so zaupni in se obravnavajo v skladu z veljavno slovensko zakonodajo ter Splošno uredbo EU o varstvu osebnih podatkov. Javni zavod Mladi zmaji se zavezuje, da bo osebne podatke varoval in preprečeval njihovo zlorabo.

 

Osebni podatki ne bodo v nobenem primeru posredovani nepooblaščenim tretjim osebam. Dostop do osebnih podatkov imajo zgolj pooblaščene zaposlene osebe. Izjemoma so lahko podatki posredovani drugim pooblaščenim ustanovam na podlagi sodne zahteve.

 

Privolitev

 

Z uporabo spletnih strani Radio Eter se uporabnik strinja z objavljenimi pravili in splošnimi pogoji. Z nadaljnjo uporabo spletnega mesta se strinja s spremembami splošnih pogojev ter posledično načina in namena obdelave zbranih osebnih podatkov.

bottom of page